Foreningen tager ikke noget gebyr i forbindelse med salg/køb af ejendomme eller ved div. mægler henvendelser. Til gengæld forventes det også, at mægler selv finder de nødvendige informationer som er tilgængelige på vores hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål og svar fra bestyrelsen:

  1. Er der medlemspligt af grundejerforeningen? Ja
  2. Hvor meget koster grundejerforeningens kontingentet årligt? kr. 800,-
  3. Betales der bidrag til grundejerforeningen ud over kontingent? Nej
  4. Er der truffet beslutninger der medfører forhøjelser af kontingentet? Se altid ref. af generalforsamling.
  5. Påhviler der foreningens medlemmer fællesgæld? Nej
  6. Betales der indskud til foreningen? Nej
  7. Er der en antenneforening Nej
  8. Betales gebyr til foreningen for at registrere overdragelsen, som skal betales af sælger/køber? Nej