Her finder du indkaldelser, Bestyrelsens beretninger, Regnskaber og referater fra vores generalforsamlinger.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt den 2. søndag i juni, og skal indkaldes med 14 dages skriftligt varsel til hvert medlem. 

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.