Ordensregler

Ordensreglement revideret ved generalforsamlingen 2007 og 2012

§ 1

Det påhviler enhver parcelejer at slå sin græsplæne og rabat senest den 1. maj og den 15. august, og iøvrigt vedligeholde sin grund således at ulemper for naboer undgås.

Generelt påhviler det parcelejeren at vedligeholde rabatten udfor sin ejendom, således at rabatten altid fremstår grøn og uden huller. Ligeledes skal parcelejeren sikre at græsset på rabatten ikke gror ud i den asfalterede vej. I mangel heraf foretager bestyrelsen på foreningens vegne den fornødne retablering for parcelejerens regning. Dette dog først efter 2 skriftlige påbud, hvoraf det ene er fremsendt som anbefalet post.

Det er ikke tilladt at etablere ny indkørsler over rabatten med asfalt, fliser, perlesten eller lignende. Hvis der ønskes et fast underlag over rabatten, kan der anvendes græsarmeringssten.

§ 2

Af hensyn til almindelig ro og orden i området henstilles det at undgå brug af motordrevne haveredskaber/værktøjer på lørdage efter kl. 18 og søn og helligdage efter kl. 12.00 i perioden 1. maj til 1. september. Generelt opfordres parcelejerne til altid at tage hensyn til og informere sine naboer, når der planlægges større arbejde på grunden, der kan medføre gener.

§ 3

Afbrændning af haveaffald er ikke tilladt.
§ 4

Al motorkørsel på vejene skal foregå i et moderat tempo (max 3o km/t) af hensyn til børn.

Al Kørsel/Parkering med Biler/Lastvogne med Totalvvægt over 3.5oo kg er forbudt. Af & pålæsning af varer indenfor tidsrummet Kl. 8.oo 18.00 er tilladt.

§ 5

Ridning i området er forbudt.

§ 6

Løsgående hunde er forbudt, og det henstilles at undgå at fodre vilde katte.

§ 7

På grund af brandfare bør fyrværkeri ikke finde sted.

§ 8

Afhentning af grenaffald finder sted 1 gang årligt i uge 43. Grenaffald der udlægges mere end 2 uger før afhentning, vil ikke blive fjernet for foreningens regning, medmindre parcelejeren har indhentet bestyrelsens godkendelse inden udlægningen.

Hvis der i grenaffaldet findes rødder, vil vognmanden ikke fjerne grenaffaldet ! ( Det skyldes at vognmanden pålægges en afgift, hvis han ikke aflevere ”rent” grenaffald.)

Vognmanden ser gerne at grenaffaldet har en længde på 2-3m og det placeres på parallelt med vejen på rabatten.

§ 9

Det henstilles til medlemmerne at begrænse brugen af kemikalier til ukrudtsbekæmpelse mest muligt.

§10

Ethvert medlem, der sælger sin parcel, skal oplyse bestyrelsen om den nye parcelejers navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.