Bestyrelsen får løbende spørgsmål omkring hegn, rabatter, carporte, dispensationer, BBR registreringer, mv. Hvad må man og  hvad må man ikke?

Og vi må også konstatere, at der blandt alle vores medlemmer i grundejerforeningen er relativ mange forhold, som ikke lever op til hverken servitutten og eller byggeloven.

Bestyrelsens holdning er at vi skal se fremad, og vores klare anbefaling til alle er, at lovgivning og servitutten skal følges, når vi ændrer eller etablerer nye byggearbejder i sommerhuset.

Det er altid den enkelte grundejers ansvar at sætte sig ind i samt følge gældende servitutter, byggeregler mv. Informationen på denne side samt siden byggeregler, har kun til formål, at forsøge at gøre det komplekse område mere specifikt og forståeligt.

Udgangspunktet er planloven.

Planloven for sommerhuse tager udgangspunkt i følgende 3 vigtige grundregler for sommerhusområder.

  • Sikre, at sommerhusområder fastholdes til rekreative formål.
  • Hindre, at sommerhusområderne udvikler sig til parcelhuskvarterer.
  • Medvirke til, at der ikke opstår et uhensigtsmæssigt pres for at udlægge nye sommerhusområder.

Hvad siger lokalplanen?

Det er relativt nemt – for der findes ikke en lokalplan for vores område.