Bestyrelse

Formand:   Steen Nonbo, Boels-Ager 15
Webmaster:   Peter Møller Scherfig, Boels-Ager 10
Kasserer: Elisabeth Abel, Øre-Ager 16
Bestyrelsesmedlem: Jeannette Leth, Boels-Ager 16
Sekretær: Lis Halkjær Jensen, Øre-ager 18
Bestyrelse suppleant: Søren Jepsen
Revisorer:   Lis Kleist & Anette Lundberg

E-mail adresse: bestyrelsen@boelsmosegaard.dk

Bank: Nordea / konto: 0605 642 125