Bestyrelse

Formand:                         Christian Zacho, Øre-Ager 20
Næstformand:              Michael Krone Laurent, Bred-Ager 14
Kasserer:                          Elisabeth Abel, Øre-Ager 16
Bestyrelses medlem: Jeannette Leth, Boels-Ager 16
Sekretær:                         Steen Nonbo, Boels-Ager 15
Bestyrelse supleant:  Lis Halkjær Jensen
Bestyrelse supleant:  Kaj Møller
Revisorer:                        Anne-Lise Walter &  Lisbeth Nipper

E-mail adresse: bestyrelsen@boelsmosegaard.dk