7. november 2017 Det gode naboskab

Oplever man uoverensstemmelser med sine naboer, vil vil fra bestyrelsens side gerne henvise til, at man i første omgang selv henvender sig til vedkommende. Mange ting, kan blive ordnet, hvis vi ser hinanden i øjnene eller inviterer på en kop kaffe.

Det er rigtigt svært for bestyrelsen at skulle gå ind i en sag, som for langt de fleste tilfælde har flere sider af samme sag, men vi vil selvfølgelig gerne bistå i det omfang vi kan.

Mvh. Bestyrelsen

21. juni 2017 Grenafhentning.

Der vil som altid være mulighed for at få afhentet grenaffald i uge 43, hvis man ellers pænt placerer det uden for sit sommerhus på græsplænen.

Mvh. Bestyrelsen

21. juni 2017 Besøg af robotter og et brute-force-angreb

Kære medlemer, der har været meget stille på vores hjemmeside, Det skyldes bl.a. at vi har haft besøg af robotter og været udsat for et såkaldt brute-force-angreb. Hvad det mere specifik betyder, har jeg ikke kendskab til, blot at vi ikke har haft adgang til hjemmesiden.

Vi er nu tilbage, og vil løbene opdatere hjemmesiden.

Vh. Bestyrelsen

29. juni 2016: Tak for en god generalforsamling
Velkommen til vores nye (gamle) medlem af bestyrelsen Michael Krone Laurent, som afløste sin kone Kathrine.
Hvad der ellers skete på årets generalforsamling kan du læse under siden referater

VH Bestyrelsen

 

20. maj 2016: Indkaldelsen er sendt ud!  

Så er indkaldelsen til året generalforsamling sendt ud – på mail til de fleste og i postkassen til enkelte af jer …

Vi ses den 12. juni kl. 10.00 på Blistrup Skole
Der vil være en skive brød og en øl/vand

VH Bestyrelsen

 

24. april 2016

Husk generalforsamling – det er altid den anden søndag i juni

I år er det altså søndag den 12. juni kl. 10.00
Indkaldelsen udsendes senere …

11. nov. 2015
Grenaffald – TAK!

Afhentning af grenaffald er gået smertefrit
Tak til alle grundejere i den forbindelse

Hilsen Bestyrelsen

 

Beskæring

Sept. 2015: Grenaffald info

Kære Grundejere

På generalforsamlingen blev det drøftet, hvorvidt foreningen kan pålægge grundejere at beskære træer, der er i fare for at vælte ved kraftig storm.
Bestyrelsen har undersøgt sagen, og der findes ingen fortilfælde for dette. Ordensreglerne omtaler at græsset skal slås to gange årligt, men derudover har grundejerforeningen som udgangspunkt ikke ret til at diktere forholdene på den enkelte grundejers grund.

Bestyrelsen vil dog gerne benytte lejligheden til at opfordre grundejerne til at beskære de udsatte træer.

Bestyrelsen har taget kontakt til en lokal træfælder, som gerne vil give en skarp pris på eventuelle træ-beskæringer i vores grundejerforening.
Ring til ham og nævn, at du er grundejer i Boelsmosegaard.

Mortens Træfældning
Havregårdsvej 13
3250 Gilleleje
Tlf: 24463054