20. juni 2024:  Referat fra generalforsamling 2024

Referatet fra dette års generalforsamling den 16.06.2023 er blevet lagt op på hjemmesiden.

Mvh. Bestyrelsen

 

26. Maj 2024: Generalforsamling 16.06.2024

Grundet sammenfald mellem EU parlamentsvalg og vores normale dag for afholdelse af den årlige generalforsamling – har vi i år været nødsaget til at rykke generalforsamlingen 1 uge til søndag den 16.06.2024 kl 10:00 – Blistrup Skole

Dette skyldes at skolens lokaler var optaget grundet valget, og at vi desværre ikke har kunnet finde alternative steder for afholdelse af generalforsamlingen

 

7. Maj 2024: Generalforsamling 09.06.2024

Dette års generalforsamling vil blive afholdt den 9.06.2024. Den formelle indkaldelse fremsendes senere – senest 14 dage før jf. vedtægterne

Husk at eventuelle forslag fra medlemmerne skal fremsendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen jf. vedtægterne – hvilket giver en deadline den 12. Maj 2024

 

18. Oktober 2023: Super hyggelig søndag 

Søndag den 15. oktober blev der knoklet igennem på gulvet og vi fik reddet mange liv! Hjertestarter demonstrationen blev en stor success, som vi helt sikkert vil forsøge at planlægge igen til næste år.

1000 tak til Jimmi for en super fin demonstration af en hjertestarter samt genopfriskning af hjertelungeredning og aflåst sideleje. 

At bruge en hjertestarter er ikke svært, og den eneste fejl man kan begå er,  ikke at bruge den i tilfælde af hjertestop. 

 

31. August 2023: Hjertestarter demonstration

Som aftalt på vores generalforsamling tidligere i år, er der hermed en invitation til demonstration i brug af vores hjertestarter. Siden sommeren 2022 har foreningen haft en hjertestarter hængende i carporten hos Cathrine Larsen, Arupsvej 2.

Jimmi Johansen, Øre-Ager 15, som er fadder til hjertestarteren, har tilbudt at holde en seance, hvor han forklarer, hvordan man  skal forholde sig ved hjertestop, og hvordan man bruger hjertestarteren.

Seancen afholdes søndag den 15. oktober kl. 10:00 på Blistrup Skole. Ud over deltagelse i demonstrationen får de fremmødte mulighed for selv at prøve. Seancen skønnes at vare ca. 2 timer.

Der er begrænset antal pladser, som tildeles efter princippet “først til mølle”.Hvis I er interesserede, opfordres I til at melde tilbage til bestyrelsen@boelsemosegaard.dk hurtigst muligt om antal deltagere. 

Mvh. Bestyrelsen

 

23. August 2023: Husk grenafhentning i uge 43

Der vil som altid være mulighed for at få afhentet grenaffald i uge 43, hvis man ellers pænt placerer det uden for sit sommerhus på rabatten.

Grenaffald der udlægges mere end 2 uger før afhentning, vil ikke blive fjernet for foreningens regning, medmindre parcelejeren har indhentet bestyrelsens godkendelse inden udlægningen.

Mvh. Bestyrelsen

 

18. juli 2023: Ny affaldsordning på vej – Blot til information

Gribskov kommune – Ny affaldsordning på vej

Du får (etageejendomme undtaget): en 240 liters beholder med to rum til rest og mad samt en 240 liters beholder med to rum til henholdsvis plast, metal, mad- og drikkekartoner og pap, papir. Beholderne bliver tømt hver 14. dag. Beholderen til mad og rest tømmes den ene uge, og beholderen til plast, metal, mad- og drikkekartoner, pap, papir tømmes den anden uge”

 

“Ordningen træder efter planen i kraft til september, men processen med udbud samt bestilling og levering af beholdere og lastbiler betyder, at der realistisk set vil gå 1-2 år, før beholderne rulles ud, og der kan indsamles affald efter den nye ordning”

Mvh. Bestyrelsen

 

24. juni 2023:  Referat fra generalforsamling 2023

Referatet fra dette års generalforsamling den 11.06.2023 er blevet lagt op på hjemmesiden.

Mvh. Bestyrelsen

 

21. Maj 2023: Indkaldelse til Generelforsamling 11.06.2023 

2023 Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsens beretning for 2022-2023

Regnskab 2022 – Budget 2023-2024

Mvh. Bestyrelsen

 

01. September 2022: Husk grenafhentning i uge 43

Der vil som altid være mulighed for at få afhentet grenaffald i uge 43, hvis man ellers pænt placerer det uden for sit sommerhus på rabatten.

Grenaffald der udlægges mere end 2 uger før afhentning, vil ikke blive fjernet for foreningens regning, medmindre parcelejeren har indhentet bestyrelsens godkendelse inden udlægningen.

Mvh. Bestyrelsen

 

16. juni 2022:  Referat fra generalforsamling 2022

Referatet fra dette års generalforsamling den 12.06.2022 er blevet lagt op på hjemmesiden.

 

16. Maj 2022: Indkaldelse til Generelforsamling 12.06.2022 

2022 Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsens beretning for 2021-2022

Regnskab 2021 – Budget 2022-2023

/Bestyrelsen 

 

10. Maj 2022: Generalforsamling 12.06.2022

Dette års generalforsamling vil blive afholdt den 12.06.2022. Den formelle indkaldelse fremsendes senere – senest 14 dage før jf. vedtægterne

Husk at eventuelle forslag fra medlemmerne skal fremsendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen jf. vedtægterne – hvilket giver en deadline den 15. Maj 2022

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer:
Grundejerforeningen mangler bestyrelsesmedlemmer. Så hvis du har lyst til at indtræde i vores hyggelige grundejerforening, så må du meget gerne møde op til dette års generalforsamling.  

 

 

29. august 2021: Uønskede katte på matriklen 

Hvis I oplever uønskede katte på Jeres matrikel, kan I søge hjælp, råd og vejledning hos Kattens Værn, tlf. 38 88 12 00, eller på deres hjemmeside www.kattens-vaern.dk
Vær opmærksom på, at Gribskov kommune ikke har aftale med Kattens Værn, hvorfor eventuelle udgifter til opsætning af fælder og afhentning af katte vil blive pålagt den enkelte matrikelindehaver.

Hvis man ser grundejere, som fodrer de vilde katte, kan man kontakte bestyrelsen, som vil påtale over for ”synderen”

Mvh. Bestyrelsen

 

29. august 2021: Husk grenafhentning i uge 43

Der vil som altid være mulighed for at få afhentet grenaffald i uge 43, hvis man ellers pænt placerer det uden for sit sommerhus på rabatten.

Mvh. Bestyrelsen

 

28. juni 2021:  Referat fra generalforsamling 

Referatet fra dette års generalforsamling den 13.06.2021 er blevet lagt op på hjemmesiden.

 

26. April 2021: Generalforsamling 13.06.2021

Dette års generalforsamling vil blive afholdt den 13.06.2021. Den formelle indkaldelse fremsendes senere – senest 14 dage før jf. vedtægterne

Husk at eventuelle forslag fra medlemmerne skal fremsendes til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen jf. vedtægterne – hvilket giver en deadline den 2. Maj

Vi mangler en ny revisor:
Grundejerforeningen mangler pt. 1 revisor. Så hvis du har lyst til at indtræde i vores revisor team, bestående af 2 personer, må du meget gerne kontakte bestyrelsen.
Udover at få et detaljeret indblik i foreningens økonomi vil personen også modtage et revisionshonorar.

 

21. Februar 2021: Revisor søges

Da vores nuværende revisor Lis Kleist har fået solgt hendes hus, står vi desværre uden revisor. På næste  generalforsamling i Juni, skal vi derfor have fundet en ny. Interesserede i dette vigtige hverv må meget gerne kontakte bestyrelsen allerede nu.

 

20. september 2020: Fadder er fundet 

Jimmi Johansen fra øger-ager 15 har valgt sig under fanen som fadder – Det kan bare ikke være bedre,  idet han allerede er falck instruktør 🙂  Tak Jimmi

 

18. september 2020: Fadder til hjertestarter efterlyses

På generalforsamlingen 2020 blev det besluttet, at der skal opsættes en hjertestarter sponseret af grundejerforeningen. Vi er begyndt at undersøge mulighederne, og blevet opmærksomme på, at hvis hjertestarteren skal registreres via hjertestarter.dk, således at den også tilkobles et 1-1-2 opkald, skal hjertestarteren registreres med en ”fadder”. En fadder har ansvar som administrator, kontaktperson, løbende kontrol, udskiftning af dioder og batterier, mv.

Vi synes ikke det giver mening at have en hjertestarter i foreningen, som ikke er registeret via hjertestarter.dk, så derfor skal vi i første omgang have fundet en fadder. Og da ingen i bestyrelsen ønsker at varetage denne opgave, søger vi blandt foreningen en frivillig til denne ansvarsfulde post.

Så vil du være fadder for hjertestarteren, så kontakt venligst bestyrelsen hurtigst muligt

Indtil vi har fundet en fadder, har vi valgt at pausere processen.

 

15. september 2020: Husk grenafhentning i uge 43

Der vil som altid være mulighed for at få afhentet grenaffald i uge 43, hvis man ellers pænt placerer det uden for sit sommerhus på rabatten.

Mvh. Bestyrelsen

 

25. juni 2020:   Beklagelse fra bestyrelsen

Siden udsendelsen af referat fra generalforsamlingen søndag den 14. juni, har bestyrelsen modtaget indsigelse fra en grundejer over behandling og vedtagelse af et forslag, som ikke fremgik af indkaldelsen.

Forslaget blev rejst på mødet, og de fremmødte grundejere stemte for, at generalforsamlingen blev suspenderet til udfærdigelse af et skriftligt forslag. Herefter blev mødet genoptaget. Det fremlagte forslag blev efterfølgende vedtaget.

Bestyrelsen har efterfølgende evalueret på denne fremgangsmåde, og fundet den ikke acceptabel for fremadrettede generalforsamlinger.

Kaj Møller (Arupsvej 6) rejste allerede tvivl om lovligheden af fremgangsmåden under generalforsamlingen, og bestyrelsen vil derfor gerne beklage hændelsen.

 

20. juni 2020:   Referat fra generelforsamling

2020 Referat fra generalforsamlingen

 

26. Maj 2020:       Indkaldelse til generelforsamling 14.06.2020 

Indkaldelse til generalforsamling 2020 i grundejerforen

Beretning 2019-2020

Regnskab 2019 + budget 2020

/Bestyrelsen

 

1. Marts 2020: Vandsituationen 

Det seneste halve års nedbør har givet problemer overalt i Danmark. Også her i vort område, om end i mindre grad end f.eks. i Jylland.

Formanden har henvendt sig til relevante aktører såsom kommune, Gribskov Landliggerforbund, nabogrundejerforening m.v. for at forhøre sig om årsager, og muligheder for at løse problemerne med den store vandophobning mange steder.

Nord for vort område har der været store ophobninger på grund af manglende vedligehold af rør og render.

Der er iværksat tiltag for at løse problemerne, også i kommunalt regi, ligesom kommunen er ved at/har iværksat en plan for renovering af rør og render i Orebjerg Rende systemet, som også afleder vand fra vor forenings område.

Et af hængepartierne er finansieringen, der efter oplægget skal fordeles mellem kommune, grundejere og grundejerforeninger.

Det vides ikke i skrivende stund, i hvilket omfang, det vil komme til at påvirke os rent økonomisk, men hvis vi sørger for at vedligeholde vore rør og render, bør det ikke ramme os.

Nærmere info følger, når mere konkret foreligger.

26. september 2019: Grenafhentning Uge 43

Der vil som altid være mulighed for at få afhentet grenaffald i uge 43, hvis man ellers pænt placerer det uden for sit sommerhus på græsplænen.

Mvh. Bestyrelsen

30. juni 2019: Ref. generalforsamling

Så burde alle medlemmer have modtaget referatet af vores generalforsamling 2019. Har du ikke modtaget det pr. mail, vil vi gerne hører fra dig, så vi kan få det rettet.

Vi ønsker alle en god sommer.

Mvh. Bestyrelsen

2. juni 2019: Generalforsamling

Kære alle medlemmer

Vi håber alle har modtaget indkaldelsen til året generalforsamling. Og ja, det er en smule uheldigt, at generalforsamlingen falder sammen med Pinsesøndag.

Men det står skrevet i vores vedtægter, at generalforsamlingen skal falde på den anden søndag i juni.

Vi håber som altid, at se så mange som muligt.

Mvh.

Bestyrelsen

9. marts 2019: Vedr. køb/salg

Da vi i bestyrelsen modtager en del henvendelser fra div. mæglere i forbindelse med køb og salg af huse i vores grundejerforening, har vi forsøgt at gøre hjemmesiden mere overskuelig og brugervenlig. Her findes nemlig alle de informationer og dokumenter man skal bruge

Mvh. Bestyrelsen

9. oktober 2018: Udsholt Vandværk

Udsholt Vandværk skriver til foreningen, fordi vi ofte oplever problemer når vandværket skal udføre renovering og reparationer på ledningsnettet. Der opstår problem når vores arbejde skal udføres i rabatten langs veje, stier og fortove, hvor beplantning, hæk eller træer er vokset ud over skel. Når arbejdet skal udføres, kan det være nødvendigt at beskærer beplantning for at få plads til at udførsel af arbejdet. Denne nødvendige beskæring har medført krav om erstatning eller klage over hærværk, som efterfølgende kræver mange resurser for vandværket ansatte. Udsholt Vandværk bestræber sig i videst muligt omfang at lave beskæringen i forbindelse med udførsel af arbejdet så skånsom som muligt. For at undgå disse situationer vil vi derfor henvise til kommunens gældende regler om beskæring, så den enkelte grundejer følger disse regler. Gribskov Kommunes regler for beskæring af buske og træer langs vejen, kan man læse på kommunens hjemmeside: www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/beskaering-langs- vejen/ .

På forhånd tak.

På vegne af bestyrelsen, for Udsholt Vandværk A.m.b.a

Med venlig hilsen Ivan Begtrup Drifsleder Udsholt Vandværk A.m.b.a. Udsholtvej 71 3230 Græsted

4 september: Grenafhentning

Der vil som altid være mulighed for at få afhentet grenaffald i uge 43, hvis man ellers pænt placerer det uden for sit sommerhus på græsplænen.

Mvh. Bestyrelsen

1 august 2018: Kloak

I sidste uge blev vi gjort opmærksomme på, at der var opstået en ildelugtende sump på stien for enden af Boels-Ager.

Det var kloakken, den var gal med.

En kyndig kloakmand blev tilkaldt, og han kunne oplyse, at afløbet fra brønden var stoppet med fedt. En kæmpe prop.

Derfor rettes derfor en venlig og bestemt henstilling til medlemmerne om at IKKE at skylle fedtet fra f.eks. stegepanden ud i køkkenvasken, men tørre det af og smide det i affaldsspanden. Det vil være til stor hjælp for alle.

Problemet blev løst og kloakken fungerer igen.

Mvh. Bestyrelsen

28 juni 2018: Tak for en god generalforsamling

Vores generalforsamling blev afholdt i god ro og orden og vi fik sagt “farvel og tak” til den afgående formand Christian Zacho. Under referater i menuen, kan årets referat nu læses.

Er bestyrelsen ikke i besidelse af email info, vil referatet blive postomdelt. Skulle enkelte alligevel ikke modtage referat på hverken mail eller post, bedes man gøre bestyrelsen opmærksom på dette.

Vi ønsker alle en god sommer

Mvh. Bestyrelsen

16. maj 2018 Indkaldelse til ordinær GENERALFORSAMLING 2018 for:

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening

Tid: Søndag d. 10. juni 2018 kl. 10.00 (2. søndag i juni)

Sted: Blistrup Skole

Indkaldelsen m.m. er tilgængelig her på hjemmesiden, og er også sendt ud via email i det omfang, bestyrelsen har modtaget e-mail adresser på medlemmerne.

Desvære oplever vi hvert år, at der kommer en del mails retur. Derfor bliver indkaldelsen også sendt pr. post, til de medlemmer, hvis information vi mangler.

Har du ikke modtaget indkaldelsen via email eller pr. post, bedes du kontakte bestyrelsen pr. mail, Bestyrelsen@boelsmosegaard.dk

Mvh. Bestyrelsen

7. november 2017 Det gode naboskab

Oplever man uoverensstemmelser med sine naboer, vil vil fra bestyrelsens side gerne henvise til, at man i første omgang selv henvender sig til vedkommende. Mange ting, kan blive ordnet, hvis vi ser hinanden i øjnene eller inviterer på en kop kaffe.

Det er rigtigt svært for bestyrelsen at skulle gå ind i en sag, som for langt de fleste tilfælde har flere sider af samme sag, men vi vil selvfølgelig gerne bistå i det omfang vi kan.

Mvh. Bestyrelsen

21. juni 2017 Grenafhentning.

Der vil som altid være mulighed for at få afhentet grenaffald i uge 43, hvis man ellers pænt placerer det uden for sit sommerhus på græsplænen.

Mvh. Bestyrelsen

21. juni 2017 Besøg af robotter og et brute-force-angreb

Kære medlemer, der har været meget stille på vores hjemmeside, Det skyldes bl.a. at vi har haft besøg af robotter og været udsat for et såkaldt brute-force-angreb. Hvad det mere specifik betyder, har jeg ikke kendskab til, blot at vi ikke har haft adgang til hjemmesiden.

Vi er nu tilbage, og vil løbene opdatere hjemmesiden.

Vh. Bestyrelsen

29. juni 2016: Tak for en god generalforsamling
Velkommen til vores nye (gamle) medlem af bestyrelsen Michael Krone Laurent, som afløste sin kone Kathrine.
Hvad der ellers skete på årets generalforsamling kan du læse under siden referater

VH Bestyrelsen

20. maj 2016: Indkaldelsen er sendt ud!  

Så er indkaldelsen til året generalforsamling sendt ud – på mail til de fleste og i postkassen til enkelte af jer …

Vi ses den 12. juni kl. 10.00 på Blistrup Skole
Der vil være en skive brød og en øl/vand

VH Bestyrelsen

24. april 2016

Husk generalforsamling – det er altid den anden søndag i juni

I år er det altså søndag den 12. juni kl. 10.00
Indkaldelsen udsendes senere …

11. nov. 2015
Grenaffald – TAK!

Afhentning af grenaffald er gået smertefrit
Tak til alle grundejere i den forbindelse

Hilsen Bestyrelsen

 

Beskæring

Sept. 2015: Grenaffald info

Kære Grundejere

På generalforsamlingen blev det drøftet, hvorvidt foreningen kan pålægge grundejere at beskære træer, der er i fare for at vælte ved kraftig storm.
Bestyrelsen har undersøgt sagen, og der findes ingen fortilfælde for dette. Ordensreglerne omtaler at græsset skal slås to gange årligt, men derudover har grundejerforeningen som udgangspunkt ikke ret til at diktere forholdene på den enkelte grundejers grund.

Bestyrelsen vil dog gerne benytte lejligheden til at opfordre grundejerne til at beskære de udsatte træer.

Bestyrelsen har taget kontakt til en lokal træfælder, som gerne vil give en skarp pris på eventuelle træ-beskæringer i vores grundejerforening.
Ring til ham og nævn, at du er grundejer i Boelsmosegaard.

Mortens Træfældning
Havregårdsvej 13
3250 Gilleleje
Tlf: 24463054